Lannoitusapu

Lannoitepurkkien etikettejä. Ohjautuu uudelle sivulle


Lannoittamista laajemmin käsitteleviä artikkeleitani:
- http://chilitunari.blogspot.fi/2015/05/lannoitusohjelman-pohdintaa.html
http://chilitunari.blogspot.fi/2015/01/3n-lannoitteen-emoliuos-ja.html
http://chilitunari.blogspot.fi/2015/04/lannoitelaskuri-puutarhan-kesalle.html
http://chilitunari.blogspot.fi/2014/07/ravinnepuutoksia.htmlMuokkaaNutriforte 1+2 Tomaatti & Mansikka + Typpi & Kalsiumravinnelaskuri
Nutriforte 1+2 laskuri v2014-huhtikuu.ods
(Toimii Open Officella / Libre Officella)3:n lannoitteen emoliuos- ja ravinnelaskuri
Lannoitelaskuri Emo-3komp v2015.tammikuu.ods

(Toimii Open Officella / Libre Officella)


Lue lisää emoliuoksista ja laskurin käytöstä:
http://chilitunari.blogspot.fi/2015/01/3n-lannoitteen-emoliuos-ja.html

_________________________________________________________________________


Lannoitelaskuri Puutarhan Kesälle ja Yaran Kalsium nesteelle
Lannoitelaskuri Puutarhan Kesa+KN v2015.huhtikuu-16.ods
Mukana on myös laskuri Suomen Chiliyhdistyksen Puutarhan Kesä lannoitusoppaan määrille

Lue lisää laskurista ja sen käytöstä:
http://chilitunari.blogspot.fi/2015/04/lannoitelaskuri-puutarhan-kesalle.html
_________________________________________________________________________


Remo Nutrients lannoitteiden laskuri_________________________________________________________________________
PÄÄRAVINTEET
N - Typpi
Typpi on elävien solujen olennaisin aineosa. Kasvi käyttää sitä sekä lehtivihreällisissä soluissa muodostuvaa sokeria solujen rakennusaineena. Tätä kasvin tuotantosuuntaa nimitetään vegetatiiviseksl kasvuksi. Sen tuloksena muodostuu runsaasti uutta lehtlmassaa. Runsas typpilannoltus edistää siis nimenomaan lehtien ja varsien muodostumista.

Puutosoireet:
1. Koska typpl on lehtivihreän aineosa, ilmenee typen puute lehtien värin
vaalenemisena.
2. Maanpäälliset kasvin osat ovat pieniä ja heikosti haaroittuneita.
3. juuristo laaja ja runsashaarainen.
4. Kasvit jäykkiä ja puumaisia, Iehtivarret lyhyitä ja ylöspäin harittavia,
kasvu kovaa ja jäykkää.
5. Lehtien kasvu päättyy aikaisin ja kukkien, siemenien ja hedelmien muo-
dostuminen alkaa tavallista aikaisemmin.

Ylilannoitus:
1. Varsien ja lehtien kasvu nopeaa, juuriston kasvu hidasta.
2. Lehdet suuria ja tummanvihreitä.
  3. Varret pehmeitä ja rakenteeltaan sienimäisiä.
  4. Kasvit aIttiita tuholaisvaaroille.


P - Fosfori
Puutosoireet:
1. Lehdet tumman tai harmahtavan vihreitä, muuttuvat myöhemmässä
vaiheessa punertavan tai violetin vivahteisiksi, kooltaan pieniä, raken-
teeltaan hentoja.
2. Lehtien kannat jäykkiä, ylöspäin suuntautuneita (kaliumin puutteessa
alaspäin talpuneita), lehdet putoilevat aikaisessa vaiheessa.
3. Varret ohuita, juuriston kasvu vähäistä.
4. Kukinta viivästyy.

Ylilannoitus:
Ylilannoituksesta aiheutuvat kasvuhäiriöt turveviljelyssä harvinaisia.


K - Kalium
Typpi ja kalium muodostavat kasvin ravitsemuksessa oman tärkeän ryhmänsä. Niinpä myös lannoituksessa päähuomio joudutaan kiinnittämään juuri niihin. Kun typpi on kasvin rakennusaine, kalium on sen elintoimintojen säätelijä. Niinpä kaliumpitoisuus onkin aivan erityisen korkea
kasvin niissä osissa, joissa elintoiminnat ovat vilkkaimmillaan, kuten kasvinaiheissa, kasvusolukossa ja assimilaatiokudoksessa. Kalium edistää lehtisoluissa muodostuneen sokerin varastoitumista vararavinnoksi nuppuihin, kukkiin, siemeniin, mukuloihin jne. Sen vaikutus
on siis aivan vastakkainen typen vaikutukselle. Typpihän edistää sokerin käyttöä uuden solukon rakennusaineena. Typen ja kaliumin suhde lannoituksessa on siis aivan erityisen tärkeä tekijä. Jos typpi/kalium-suhde on korkea, muodostuu lehdistö reheväksi kukkien jäädessä pieniksi. Jos se taas
on alhainen, tulevat kukat isoiksi, mutta varret jäävät ohuiksi ja lehdet pieniksi.

Puutosoireet:
Kaliumin puutosoireet ovat ensisijaisesti samoja kuin veden puutosoireet. Tämä senvuoksi, että kalium helpottaa juuriston veden ottoa ja hidastaa lehdistä tapahtuvaa haihduntaa. Niinpä juuri lehtien niissä osissa, kuten reunaosissa ja kärjissä, joissa halhtuminen on voimakkainta, kaliumin
puutosoireet ilmenevät selvimpinä aiheutuen solunesteen väkevyyden kohoamisesta haitallisen korkeaksi.
1. Kloroottisia laikkuja lehtisuonien välissä, varsinkin lehtien reunaosissa
Puutteen jatkuessa solukko kuolee värin muuttuessa ruskeaksi. Var-
sinkin alalehtien reunaosat saattavat kellastua kokonaisuudessaan,
kuivua ja käpertyä alaspäin, jolloin lehti tulee kuperaksi. Myöhemmässä
vaiheessa lehdet alkavat putoilla.
2. Varret hentoja ja pitkähköjä.
3. Kukat pieniä, heikosti värittyineitä, kestävyys maljakossa lyhytaikainen.
Kaliumin puutosoireet tehostuvat aivan erityisesti silloin, kun sen tarve on suuri, esim. kukkakasveilla kukan muodostusvaiheessa.

Ylilannoitus:
Kaliumin ylimäärä johtaa samaan tulokseen kuin, sen puutekin. Solunesteen väkevyys kohoaa haitallisen korkeaksi. Ylilannoitusoireet muistuttavat näin ollen suuressa määrässä puutosoireita. Niinpä lehtien vaaleaväri, velttous ja ruskeat laikut ovat tyypillisiä merkkejä kaliumin ylilan-
noltuksesta. Kun kaliumin puutos- ja ylilannoitusoireet liittyvät kasvin vesitalouteen lakastumisilmiönä, on niiden ilmestyessä kiinnitettävä kaliumin ohella myös erityistä huomiota kasvin vesitalouteen. Turve saattaa olla liian kuivaa tai liian märkää, tai johtoluku saattaa olla liian korkea. Kaikki nämä syyt johtavat veden puutteeseen, mikä tehostaa kaliumin puutos- ja ylilan-
noitusoireíta. Kaliumin ylimäärä johtaa helposti kalsiumin ja magnesiumin puutteeseen.


SIVURAVINTEET


Ca - Kalsium
Todellinen kalsiumin puute on verraten harvinaista. Puutosoireet ovat useimmiten sekundaarisä. Ne aiheutuvat joko alhaisesta pH:sta, korkeusta kaliumista tai jostakin muusta ravinnehäiriöstä, mikä saattaa ilmetä kasvissa kalsiumin puutteena. Niinpä esim. typen puutteesta aiheutuva neiIikan lehtikärkien kuoleminen ilmenee lehdissä kalsiumin puutteena.

Puutosoireet:
Kukkakasveilla ovat kukkavarren nuoremmat lehdet aluksi hentoja ja
koukkumaisia. Sittemmin lehdet kuivuvat kärjistään ja reunoistaan alkaen.
Päätenupun varsi kuolee.
Puutosoireet alkavat ilmetä vasta kasvun myöhemmässä vaiheessa. Sitä
ennen juurien kehitys on jo hidastunut. Osa juurista ruskettuu ja kuolee.

Ylilannoitus:
Ylilannoituksesta aiheutuvat häiriöt ovat harvinaisia. Kalsiumia myötäilevän liian korkean pH:n aiheuttamat kasvuhäiriöt sitä vastoin ovat yleisiä. Niitä on lähinnä hivenravinteiden, kuten raudan ja boorin puutteesta aiheutuvat puutosilmiöt.


Mg - Magnesium
Puutosoireet:
1. Magnesium on ensisijaisesti lehtivihreän aineosa. Sen puute ilmenee
lehtivihreän häviämisenä lehtisuonien väleistä. Väri muuttuu tumman
vihreäksi, vaalean vihreäksi ja edelleen keltaiseksi. Lehtisuonet pysyvät
kuitenkin vihreinä. Värin muutos alkaa vanhojen lehtien reunaosista
leviten vähitellen keskustaa kohti. Samalla lehtien reunaosat kaartuvat
ylöspäin. Muutamilla kasveilla lehtien kärjet kuolevat. Vaaleiden laikkujen muodostuminen lehtiin tapahtuu usein mosaikkimaisesti, mikä antaa lehdelle marmorin pintaa muistuttavan ulkonäön (marmoritauti).
2. Varsi ohut.
3. Kukinta viivästyy, kukkien väri heikosti kehittynyt. Typen ja magnesiumin puutteesta aiheutuvat lehtien vaalenemiset muistuttavat usein toisiaan, koska molemmat mainitut alkuaineet ovat lehtivihreän aineosia.

Ylilannoitus:
Ylilannoltuksen vaara hyvin vähäinen.

S - Rikki
Puutosoireet:
Puutosoireet typen puutosoireiden kaltaisia. Lehdet vaalean vihreitä,
myöhemmässä vaiheessa keltaisia, joskus punertavaan vivahtavia. Puutos-
oireet alkavat nuorista lehdistä, typen vanhoista lehdistä.

Ylilannoitus:
Tarpeettoman runsas rikin käyttö kohottaa johtolukua vaikeuttaen kasvien vedensaantia.


HIVENRAVINTEET
Hivenaineet eivät varsinaisesti ole ravintoaineita, koska ne eivät ole kasvien rakennusaineita. Ne toimivat pikemminkin vain kasvuilmiöihin liittyvien tapahtumien katalysaattoreina. Niiden puute johtaa siis kehityshäiriöihin.


Fe - Rauta
Puutosoireet:
Raudan mukanaolo on katalysaattorina välttämätön lehtivihreän muodostumisessa. Sen puute ilmenee siis lehtivihreän heikkona muodostumisena muistuttaen sen vuoksi lehtivihreän aineosina olevien typen ja magnesiumin puutosoireita. Puutosoireet alkavat nuorimpien lehtien lehtisuonien välisten alueiden
kellastumisena lehtisuonien pysyessä aluksi tumman vihreinä. Myöhemmin nekin kellastuvat.

Ylilannoitus:
Ylisuuret rautamäärät saattavat hidastaa kasvua.


Mn - Mangaani
Puutosoireet:
Rauta ja mangaani ovat vaikutuksiltaan läheisiä aineita. Myös niiden puutosoireet ovat samankaltaisia. Lisäksi mangaanin puute ja ylimäärä voivat aiheuttaa häiriöitä kasvin rautataloudessa. Mangaanin puutosoireet ovat näin ollen raudan puutosoireita vaikeammin todettavissa. Eroja on kuitenkin olemassa.
1. Mangaanin puutosoireet ovat raudan puutosoireita Iievempiä.
2. Raudan puutteessa nuorien lehtien lehtisuonien väliset alueet kellastuvat kokonaisuudessaan. Mangaanin puutteessa lehtisuonien välit kellastuvat vain Iaikuttain.
3. Lehtisuonet pysyvät jatkuvasti vihreinä muodostaen verkkomaisia kuvioita.

Ylilannoitus:
Ylilannoitus johtaa raudan puutteesta aiheutuvaan kloroosiin. Kloroosi on korjattavissa rautalannoituksella.


Zn -Sinkki
Sinkin puute on hyvin harvinaista. Puutosoireet magnesiumin ja mangaanin puutteen kaltaisina. Tunnetuin sinkin aiheuttama puutossairaus lienee tomaatin pienilehtisyys. Sinkkimyrkytyksiä sattuu, kun erehdyksessä annetaan liian suuria sinkkiannoksia. Myrkytys ilmenee kloroosina.

B - Boori
Puutosoireet:
1. Boorin puute ilmenee alkuvaiheessa kasvupisteiden kehityshäiriöinä. Nuorimmat lehdet tulevat kierteisiksi ja surkastuvat. Myöhemmässävaiheessa ne ruskettuvat tai tummuvat. Vanhemmat lehdet paksunevatja jäykistyvät. Puutteen jatkuessa kasvupiste kuolee täydelleen. Samaan
tapaan kuin lehdissä ilmenevät boorin puutteet myös nupuissa.
2. Kasvu kokonaisuudessaan hidastuu. Sama koskee myös juuristoa. Juurien kärjissä usein sairaalloisia paksunnoksia. Juuren kuoressa usein halkeamia. Ruskeita juuria.

Ylilannoitus:
Boorimyrkytys on verraten yleinen liian runsaasta boorilannoituksesta aiheutuvana. Lehtien reunaosat kiertyvät kokoon ja kuolevat. Lehtiin tulee kloroottisia Iaikkuja, kasvi surkastuu.


Cu - Kupari
Puutosoireet:
1. Nuoret lehdet kuihtuvat usein ilman selviä kloroosin merkkejä. Toisinaan taas versojen ja
nuppujen lehtikärjet ja -reunat kuivuvat ja kiertyvät kokoon.
Lehtisuonet pysyvät kuitenkin vihreinä.
2. Usein muodostuu runsaasti hentoja pienilehtisiä sivuversoja, joihin myöhemmin alkaa muodostua edellä mainittuja puutosoireita.

Ylilannoitus:
Ylilannoituksesta aiheutuvat myrkytystapaukset hyvin harvinaisia.


Mo - Molybdeeni
Puutosoireet:
Kasvu hidasta, nivelvälit lyhyitä, lehdet pieniä. Lehtien reunaosissa ja kärjissä ruskeita Iaikkuja. Lehtisuonet pysyvät vihreinä. Myrkytystapaukset harvinaisia.

Kloroosi
Kloroosin ei aina välttämättä tarvitse viitata ravinnehäiriöihin. Se voi aiheutua myös useista muista syistä. Se voi olla perinnöllistä, kuten esim. Pelargonium zonaie'lla. Nlln ikään se voi olla virusten aiheuttama. Myös lämpötilan laskeutuminen aika aloin alle 6°C saattaa aiheuttaa kloroosia.Kloroosin oletettuihin syihin tulee näin ollen suhtautua varauksin.

Lähde: Kasvuturve ja sen käyttö 

3 kommenttia:

 1. Nutriforten 1+2 laskurin linkki päivitetty toimivampaan.
  www.kolumbus.fi/jule-/Nutriforte%201+2%20laskuri%20v2014-huhtikuu.ods

  VastaaPoista
 2. Monipuolisempi laskuri. Beta versio!
  http://www.kolumbus.fi/jule-/Lannoitelaskuri_Emo-g-ml-8komp_v2015.lokakuu-5.ods

  VastaaPoista
 3. Jos laskureiden latauksen kanssa ilmenee ongelmia, otathan yhteyttä sähköpostilla. Linkit johtavat paikoitellen vanhaan Elisan kotisivutilaan, joka ei ole enää käytössä. Uudet linkit ohjaavat taas Googlen Driveen, josta linkitys ei aina toimi.

  VastaaPoista

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...