torstai 28. huhtikuuta 2022

Pyralidivaurioita tomaatilla ja neuvoja

Sanottakoon heti alkuun, etteivät lannoitteen tai kasvualustan mukana tulleet torjunta-aineiden aiheuttamat vauriot parane. Jatkoa silmällä pitäen, vioituksia voi yrittää vähentää ja monissakin tapauksissa, kasvi ja sato voi olla kaikesta huolimatta vielä pelastettavissa. Aivan ensimmäisenä kannattaa lopettaa lannoitteen käyttö, jos se sisältää orgaanisia ainesosia. Neuvoja tilanteeseen artikkelin loppupuolella. 
Ennen kuin alat toimenpiteisiin, koita tunnistaa, onko kyseessä todellakin jäämäongelma. 

Katso myös: 2022 kysely vaurioista ja mullasta tai lannoitteesta

Ensimmäiseksi, tunnista jäämävaurio


Tällä hetkellä parhain syy jäämien mahdolliseen olemassa oloon on käytettyjen tuotteiden raaka-aineissa. Kasvualusta ja lannoite. Jos nämä sisältävät orgaanisia ainesosia, kuten eläin- tai kasviperäisiä raaka-aineita, torjunta-ainejäämiä on syytä epäillä. Jos käytetyt tuotteet eivät sisällä näitä, jäämät ovat hyvin epätodennäköisiä. Tuoteselosteissa ei tosin aina kerrota sanatarkasti kaikkia raaka-aineita, joten tätä kautta yllätyksiä voi tulla vastaan. Epäselvissä tilanteissa ole yhteydessä valmistajaan. Kannattaa muistaa, että jäämiä voi tulla myös sen tutun heppatallin lannasta, oljesta tai muusta vastaavasta jota ei ensimmäiseksi mieltäisi jäämän lähteeksi. Puhuttaessa jäämistä, tuotteen kylkeen leimattu sana "luomu"  tai "luonnonmukainen" ei ole tae jäämättömyydestä. 

Jäämävaurion tunnistaminen kasvista saattaa olla vaikeaa, koska erinäisiä vaurionaiheuttaja voi olla lukuisia, eikä näillä tarvitse olla mitään yhteyttä jäämiin. Selkein merkki jäämistä on kasvin lehtien spiralisoituminen. Jäämien määrästä riippuen, kasvu saattaa täysin pysähtyä ja latva hävitä. Myös rungon paksuuden ja lehtien kasvutavan muutokset voivat kieliä jäämistä. Jäämien aiheuttamat kasvuvääristymät eivät tämän hetkisen tiedon mukaan jää tomaatilla yhteen merkkiin, vaan erilaisia vääristymiä on yleisesti kahdesta kolmeen. Tällaisia merkkejä voivat olla spiralisoituneet lehdet latvassa ja osittain kääpiöityneet lehdet latvan alapuolella. Lisäksi osassa lehdyköitä voi olla piikkimäiseksi muodostuneita kärkiä. Ajallisesti kasvuvääristymät sijoittuvat samalle tai peräkkäisille alueelle kasvissa. 

Pyralidit tuntuisivat luovan sille herkkiin kasveihin hyvin samankaltaisia vaurioita, mutta keskitytään tässä artikkelissa vain tomaattiin, joiden kanssa  kotipuutarhureilla on viime vuosina ollut ongelmia. Omat kasvatuskokemukset liittyvät klopyralidiin, joka nähtävästi on yleisin jäämävaurioiden aiheuttaja.

Ongelmien laatuun vaikuttaa pitkälti se, kuinka paljon kasvualustassa on tai siihen on ehtinyt kertyä jäämiä ja missä vaiheessa kasvu on ollut jäämien tullessa kasvualustaan. Myös jäämien kantoaineen muoto vaikuttaa. Kiinteän lannoitteen mukana tulleet jäämät ovat kasvin käytettävissä hitaammin kuin nestemäisen. Nestemäisten lannoitteiden jäämien kohdalla on havaittu yleisesti  2-3 viikon aika altistuksesta ensimmäisiin jäämien aiheuttamiin merkkeihin. Riippuen jäämien määrästä, altistus voi olla pidempiaikaista ennen varsinaisia näkyviä oireita, mutta joidenkin lannoitteiden kohdalla on laskettu teoreettisesti mahdolliseksi riittävä määrä jäämiä vaurioiden syntymiseen jopa yhden tai kahden lannoituskerran jälkeen. Kasvualustojen jäämistä itselläni ei ole tietoa. - Muutokset lehdissä, latvan katoaminenKuva 1. (A) Lehtien spiralisoituminen on ehkä yksi tunnetuin pyralidien aiheuttama vaurio. Riippuen jäämistä,  (B) latvan kasvu saattaa tyrehtyä ja latva häviää ja lopettaa kasvun. Latva "katoaa" kasvista.Kuva 2. (A) spiralisoituneita lehtiä. (B) latvan kasvu on täysin tylpistynyt. Latvassa myös vihreä väri on vähentynyt merkittävästi.  Kuva 2B. Kasvu tylpistyi täysin kasvatuskokeessa 100µg/l klopyralidi pitoisuudella. 

Kuva 3. (A) lehtien kärjet ovat muodostuneet pitkiksi ja "narumaisiksi". (B) Lehtien pituuskasvu on pysähtynyt ja ne ovat leveämpiä kuin pidempiä. Pienemmillä jäämämäärillä  on tavanomaista, että lehdykät kääpiöityvät (Kuva 3B). 


Kuva 4. (A) Lehdykät ovat pitkiä ja hyvin kapeita. (B) Lehdissä esiintyy "epäsymmetrisyyttä". Lehtilavat voivat muodostua myös täysin narumaisen (Kuva 4B ja 4C) kapeiksi. Lehdykät harvassa.  Kuva 5. (A) Lehtien voimakasta spiralisoitumista. Kuva 6. Lehden (A) lehdyköissä ja lehtiruodissa (B) esiintyy kierteellisyyttä.
Kuva 7.  (A) Lehdykät voivat olla jopa ylösalaisin valoon nähden. 
Kuva 8. Lehtien spiralisoitumista ei pidä sekoittaa (A) lehtien normaaliin rullaantumiseen, joka usein on lannoituksesta tai lämpötiloista johtuvaa. Usein aamuisin latvalehdet ovat enemmän rullaantuneena kuin päivällä.


- Muutokset kukissa, hedelmissä ja rungossa
Muutokset kukissa, hedelmissä ja rungossa ovat todennäköisiä, mutta ne eivät oman kokemukseni mukaan esiinny koskaan yksin. Tämä tarkoittaa, että uudessa kasvussa (lehtien päät, latvat, varkaat) on tällöin oltava jotain merkkejä pyralideista, joita esittelin aiemmin artikkelissa. Jos uudesta kasvusta ei tavata merkkejä, kukissa, hedelmissä ja rungossa näkyvät merkit ovat jonkin muun aiheuttamia, kuin pyralidien. Epämuodostuneiden hedelmien taustalla on usein epäonnistunut tai huono pölytys. Kuva 9. (A) Kukkien terälehdet ovat kääntyneet voimakkaasti taaksepäin. Olen kokeissani havainnut, että tätä tapahtuu pyralidien yhteydessä. Kontrollikasveissa tätä ei ole tapahtunut. Kukan terälehdet voivat myös kouristella eteenpäin. (Kuva 9B). Terälehtien eteen- tai taaksepäin kääntyneisyys ei siis ole yksinään varma merkki pyralideista. (B) Kukan verholehdet ovat vääntyneet myös taaksepäin. Kuva 10. (A) Verholehdet ovat vääntyneet voimakkaasti taaksepäin. Merkki ei ole yksinään varma ja lajikkeiden välisiä eroja on. Kuva 10B hedelmien muoto vääristynyt (vasen) lajiketyypillisestä (oikea). (A) pyöreään lajiketyypilliseen hedelmään on muodostunut terävä kärki ja normaalisti pyöreä hedelmän muoto muistuttaakin "sydäntä". Myös (B) verholehdet ovat muodostuneet koeyksilössä (50µg/l) (vasen) mutkaisiksi, kuin kontrollissa (oikea). Jäämät eivät automaattisesti muovaa hedelmän muotoa, vaan tämä todettiin vain kokeessa, jossa klopyralidi oli kasvualustassa jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Hedelmän teräväkärkisyys voi johtua muustakin tekijästä ja ei näin ole varma merkki pyralideista. Kuva 11. (A) Verholehdet ovat rehevät ja ylisuuret. Osasittain saattaa esiintyä "puumaisuutta". Kuva 12. (A) hedelmät ovat hyvin epämuodostuneet, eivätkä muistuta lainkaan lajiketyypillistä hedelmää. Hedelmän epämuodostuneisuus ei esiinny ilman muita merkkejä pyralideista. (B) Rungon ja muiden varsien kasvussa voi olla suurta leveyden liikakasvua. Runko saattaa olla kasvanut muuten normaalisti, mutta pyralidien saastuttaessa ajallisesti kasvualustan, näistä kohdista alkaen runko alkaakin kasvamaan runsaasti leveyttä. Runko muistuttaa muodoltaan kärjellään seisovaa kolmiota.

Kuva 12B.  (B) Runsaasti epämuodostumia, (B) lajikkkeelle epätyypillinen hedelmä (Potattomatti). Verholehtiä tunkeutuu hedelmän sisältä. Tämä hedelmä ei sisältänyt kypsänäkään yhtään siementä.


Kuva 12C. (A) poikkeavia rungon paksuuntumia. (B) lajike-epätyypillinen ja rehevä kukinto. (C) spiralisoituneita lehtiä. (Sungold F1)
Mitä sitten jos kasvi näyttäisi altistuneen pyralideille?

- Vaihda multa
Kasvin koosta riippuen, vaihda multa. Yritä vaihtaa mahdollisimman paljon multaa kasvin juurten ympäriltä. Kohtuukokoisenkin kasvin juurilta voi poistaa multaa ensin käsin ja sitten upottamalla juuripotin 10-30 minuutiksi vesiämpäriin. Juuripaakusta riippuen multa lähtee helposti, mutta esimerkiksi turve on tässä kohtaa haastavampi saada irtoamaan juurten ympäriltä. Juuripotin ympäriltä ei tarvitse saada kaikkea multaa pois, riittää että saat suurimmat. Istuta kasvi tämän jälkeen uuteen multaan tai turpeeseen. Mullan on tässä kohtaa hyvä olla hieman kosteaa, koska juuristo on vaurioitunut ja sillä on vaikeuksia saada kasville nestettä. Vaihtoehtoisesti multaa voi kastella istutuksen jälkeen. Älä kuitenkaan kastele multaa liian märäksi. Älä survo kasvin juuria yhteen kasaan uudelleen istutuksessa, vaan yritä saada niitä hieman levälleen mullan sekaan.  Tämä onnistuu istuttamalla kasvi ensin hieman syvempään ja sitten varovasti nostamalla sitä ylöspäin, samalla kun lisää multaa ruukkuun.  - Huuhtele jäämiä pois

Jos mullanvaihto tuntuu hankalalta tai liian haastavalta, koita huuhdella kasvualustasta jäämiä pois. 
Tuki ruukun reiät tai pistä kasvi ruukkuineen suurempaan astiaan jossa voit kastella kasvin kasvualustan läpimäräksi. Kaadettavaan veteen voi pistää tipan tiskiainetta poistamaan pintajännitystä. Anna veden seistä ruukussa 10-30 minuuttia. Kun multa on vettynyt kunnolla, voit toistaa toimenpiteen muutaman kerran. Nyt kun multa on märkä, veden ei erikseen tarvitse seistä ruukussa. Riittää, että kaadat ruukun läpi runsaasti vettä. Tämä voi viedä mukanaan jäämiä pois kasvualustasta. Pyri tämän jälkeen saamaan multa suhteellisen kuivaksi. Kuivumista voi edistää ensin kevyesti painamalla multaa ruukussa, jolloin kasvualustaan sitoutunut vesi puristuu ruukusta pois. Varo tiivistämästä multaa liiaksi. Siirrä kasvi tämän jälkeen lämpimään paikkaan jossa haihtuminen olisi nopeampaa kuin viileässä. Suorita seuraava kastelu kuivumisen jälkeen lannoitevedellä jossa ei ole pyralideja. Avomaalla ainoaksi tavaksi jää runsas kastelu. Myös kompostin lisäämistä voi kokeilla, jolloin kasvualustaan saadaan lisää mikrobiologista toimintaa ja ilmaa, jotka voivat hajottaa jäämiä nopeammin pois. 
- Tomaatille uusi latva
Runkotomaatille latva on tärkeä ja pyralidiherbisidit poikkeuksetta vahingoittavat latvaa. Latva joko vaurioituu tai se häviää kasvista tyystin. Latvaan tulleet vauriot ja virhekasvut eivät missään vaiheessa parane. Jos latvassa tapahtuu toipumista, kyseessä ei ollut pyralidien aiheuttama vioitus. Koska latvan kasvu pysähtyy vaurioihin, pitää runkotomaatille kasvattaa uusi latva ylimmästä varkaasta. Anna siis tomaatin kasvattaa lähelle latvaa terve varas. Jos tähän varkaaseen muodostuu vielä kasvuvaurioita,  kasvualusta sisältää pyralideja. Jatka odottelua terveestä varkaasta. Kun kasviin ilmestyy uusi terve varas, mahdollisimman ylös, anna varkaan kasvaa ja ohjaa sen kasvua ylöspäin. Voit halutessasi katkaista aiemman vaurioituneen latvan pois, mutta tämä ei ole pakollista. 
- Toimenpiteiden jälkeen
Muista ilmoittaa havaituista ongelmista valmistajalle. Etsi ja kirjoita tuotteen tiedot, kuten nimi ja eräkoodi ylös. Hävitä tuote vasta, kun valmistaja antaa siihen luvan. Pienet lannoite-erät voi hävittää sekajätteen mukana. Muuten ole yhteydessä asuinpaikkasi jätehuoltoon. 

Vaikka kasvualustaan ja sitä kautta kasviin olisi kertynyt pyralideja, niitä ei kerry tomaatin hedelmiin mainittavia määriä. Tästä syystä tomaatit voi syödä. Se, haluaako hedelmät vielä syödä, on toki jokaisen itsensä arvioitava. Normaaleille kaupasta ostettaville elintarvikkeille asetetut jäämien maksimiraja-arvot ovat kuitenkin niin suuria, ettei tomaatti tai moni muukaan pyralideille herkkä kasvi kestäisi niitä alkuunkaan sellaisia määriä. Tästä on helposti pääteltävissä, ettei hedelmissä olevat jäämien määrät voi olla suuria.

Pyralidien hajoamisesta on erinäistä tietoa, mutta vahingon jälkeen, pyri välttämään lisävahinkoja. Hävitä saastuneet kasvijätteet ja multa jätekeräyksen kautta. Mullan voi vaihtoehtoisesti laittaa pensaiden tai perennojen juurille. Tärkeintä on estää mullan pääsy hyötypuutarhaan lähivuosina. Kasvijätteitä ei kannata laittaa kompostiin, koska jäämät voivat päätyä sieltä taas kiertoon. Pyralidien pitäisi hajota aktiivisessa kompostissa, mutta tästä ei ole selkeää näyttöä. 

Jos jäämiä on avomaalla, lisää sinne eloperäistä ainesta, kuten kompostia, bokashimultaa tai varmasti puhdasta lantaa. Pyralidit hajoavat mikrobien vaikutuksesta aerobisessa maassa nopeammin. Maan aerobisuutta voi lisätä kylvämällä saastuneelle paikalle monilajisen viherlannoituskasvuston. 

3 kommenttia:

  1. Huippuhyvät ja selkeät kuvat ja tekstit! Olet nähnyt paljon vaivaa, kiitos!

    VastaaPoista
  2. +++Perusteellista! Kiitos tiedoista!

    VastaaPoista
  3. Mahtavasti selitetty! Kiitos!

    VastaaPoista

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...