perjantai 30. huhtikuuta 2021

2022 kysely vaurioista mullasta tai lannoitteestaOnko sinun taimiasi tai kasvejasi kohdannut epämääräiset ongelmat, onko kasvu näivettynyt tai lehdet menneet spiraalille? Onko kenties jotain muuta epämääräistä? Kerro kokemuksistasi!


Voit kertoa tapauksestasi myös jättämällä viestin sähköpostilla chilitunari@gmail.com,  Messengerillä https://www.facebook.com/Chilitunari tai Instagramissa https://www.instagram.com/chilitunari/
Kuvat kasvuvaurioista ovat erittäin tärkeitä ja niitä toivotaan erityisesti!

INFOA

2020 ja jo aikaisempina vuosina alkoi näkymään omituisesti vaurioituneita tomaatteja. Lehdet olivat spiraarilla, uusi kasvu näivettyi. Lehdet saattoivat olla muutoin epämuodostuneita. Latva kuivui kasaan. Ongelmaan yhdistettiin nopeasti vinassi jota alkoi löytyä yhä enemmän ja enemmän tuotteista.

2021 ongelmiin alettiin yhdistää myös kananlanta. Ruotsin FORin teettämän analyysin perusteella Ruotsin markkinoilta löytyi 2020 ja 2021 torjunta-aineita sisältäneitä tuotteita. Suomessa ei ole tällä hetkellä tahoa joka haluaisi tehdä FORin kaltaista puolueetonta tutkimusta kuluttajatuotteista. 

Valmistajat ovat reagoineet tilanteeseen, jossa kuluttajatuotteiden on epäilty tuottaneen kasvuvaurioita kasveihin. Tämä on johtanut valmistusreseptien ja raaka-aineiden vaihtamiseen, jolla on tavoiteltu kuluttajaturvallisia tuotteita. Tästäkään huolimatta ongelmilta ei välttämättä olla turvassa. Jäämien analysointi on vaikeaa ja tästä syystä markkinoille voi päätyä haitallisia eriä huolellisuudesta riippumatta. On myös mahdollista, että johonkin uuteen raaka-aineeseen päätyy jäämiä. 
Tästä syystä on erittäin tärkeää kerätä tietoa ja luovuttaa sitä takaisinpäin alan toimijoille. Kenttäpalautteen puute on erityisesti hidastanut ongelman korjausta Suomessa. 

- - - -  

Vinassi itsessään ei ole myrkyllistä, mutta se vaikuttaa varsinkin Keski-Eurooppalaisena valmisteena kantavan mukanaan erittäin suurella todennäköisyydellä rikkaruohojen torjunta-aineita. Näistä yleisin on klopyralidi. Jäämiä voi tulla myös mm. melassin, lannan ja kompostin mukana valmisteisiin. Klopyralidi ei ole ainoa torjunta-aine joka näiden mukana voi kulkeutua, joista mainittakoon aminopyralidi, joka on jopa klopyralidia herkempi tuottamaan vaurioita kasveihin.

Klopyralidi on haitallista monille puutarhakasveille, mutta tomaatti on yksi joka reagoi herkästi siihen. Tutkimuksen mukaan 5µg/kg arvo saa tomaatissa aikaan jo näkyviä vaurioita ja 25µg/kg arvolla vaurioit ovat merkittäviä. Vertailun vuoksi elintarvikkeissa yleisesti hyväksytty maksimi määrä klopyralidille on 500µg/kg.

Pyralidiongelmat vaikuttivat hetkellisesti jo väistyneen valmistajien kiinnittäessä huomiota vinassin mukanaan tuomiin ongelmiin ja karsiessaan vinassia pois tuotteistaan. Vaikka nestemäisiä lannoitevalmisteita on hävinnyt markkinoilta, löytyy vielä jostain vanhoja varastoeriä.

Tämän lisäksi vaikuttaa alkaneen uusi aikakausi ja ongelman tuottaja saattaisi olla kasvipohjaiset kierätyslannoitteet multavalmisteissa.
 Näiden sisältöä ei kerrota tuoteselosteissa, enkä ole saanut myöskään vastausta kysymyksiini valmistajilta.

Ongelmien aiheuttajana voi olla moni tekijä tai monen tekijän summa, mutta yleisesti ongelmat yhdistetään saastuneeseen vinassiin joka on vaukuttimena suoraan tai välillisesti. 

Ruotsin FOR teetti 2020 tutkimuksia Ruotsin markkinoilla olleista nestemäisistä vinassiperäisistä luomulannoitteista ja niistä 90% sisälsi klopyralidijäämiä.   (suomenkielinen raportti tästä)
FORin raportissa kerrotaan ongelmia raportoidun myös tomaatin lisäksi myös useille muille kasvilajeille, kuten basilikalle, pavuille, dahlialle, kurkulle, murattille, kurjenpolvelle, petunialle, auringonkukille, salaattille ja samettikukille. Herkkiä ovat myös herne ja virnat, joista tunnetuin on härkäpapu. Puna-apila on erityisen herkkä klopyralidille.

Luomu- ja Ruotsin KRAV sekä Suomen lannoitelainsäädäntö ei tunnista raja-arvoja torjunta-ainejäämille lannoitteissa tai kasvualustoissa. Lannoitelainsäädäntö kuitenkin vaatii, ettei valmiste saa aiheuttaa haittaa ohjeiden mukaan käytettynä.

Norjan Mattilsynet antoi 16.2.2021 jäämille viitearvon joka ei saisi ylittyä kasvualustassa.
Ruokavirasto muistutti toimijoita Mattilsynetin ohjeistuksen jälkeen 17.3.2021:
"Ruokaviraston lannoitevalvonta ei anna vastaavanlaista ohjearvoa, mutta muistuttaa toimijoita lannoitevalmistelain 539/2006 5 §:n mukaisesta vastuusta tuotteiden turvallisuudesta. Lannoitevalmiste ei saa sisältää sellaisia määriä haitallisia aineita, tuotteita tai eliöitä, että sen käyttöohjeiden mukaisesta käytöstä voi aiheutua vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle tai turvallisuudelle, kasvien terveydelle taikka ympäristölle. Lannoitevalmisteiden raaka-aineiden tulee olla turvallisia ja sellaisia, että niistä valmistetut lannoitevalmisteet täyttävät niille asetut laatuvaatimukset. Toimijoita kehotetaan tarkastamaan tuotteiden käyttöohjeet niin, että niiden mahdollisesti sisältämät klopyralidi ja aminopyralidi on huomioitu."
Tunnista pyralidivaurioita tomaatilla ja neuvoja
https://chilitunari.blogspot.com/2022/04/pyralidivaurioita-tomaatilla-ja-neuvoja.html


Tapahtumat aiheen ympäriltä löydät tästä päivittyvästä artikkelistani päivämäärineen:

https://www.chilitunari.fi/2021/03/vierasainejaamat-puutarhatuotteissa.html
Tietojenkeräys
Tietoja kerätään, jotta sen avulla voidaan hahmotella torjunta-ainejäämien laajuutta ja esiintyvyyttä puutarhatuotteissa ja mahdollisesti löytää uusia tuotteita, joissa jäämäongelmaa ei ole ennen havaittu. Henkilötietoja ei julkaista missään julkisesti, mutta kerättyä tiedoa voidaan käyttää tilastojen tekemiseen. Kerättyä tietoa voidaan jakaa osittain tai kokonaan viranomaisten, alan maahantuojien tai valmistajien kesken. Sähköpostiosoitteita ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman neuvottua (tapaus, jossa esim. viranomainen tai valmistaja haluaa tutkia tuotetta/kasvia tarkemmin). Tavoitteena on saada yhdistettyä loppukäyttäjien kokemukset ja pyrkiä saamaan muutosta vallitsevaan tilanteeseen, jossa orgaaninen lannoite tai kasvualusta voi vaurioittaa tai tuhota kasvit.
Kyselyn toteuttaa Chilitunari-blogi/Jukka Lehto.

Epämuodostunut ja sykeröitynyt tomaatinlehti.


Epämuodostuneita tomaatinlehtiä.


Vaurioitunut ja sykeröitynyt tomaatinlatva.Epämuodostumia tomaatinlehdessä.

Vaurioitunut tomaatinlatva. Lehdet sykeröityneet.Vaurioita uudessa kasvussa (ylälaidan lehti). Vanha kasvu on normaalia.

Huomaa sivuttaissuuntaan rullautuneet lehdet. Sivusuuntaan rullautunut lehti on tomaatille normaalia. 
Lehdenkärki vääristynyt.Latvan kasvu on keskeytynyt: Kuva Nina Weckman

Latvan kasvu on keskeytynyt ja mutantoitunut: Kuva Nina Weckman

Lukijankuva: vaurioitunut tomaatin latva. Lehdet voimakkaasti pitkittäis rullautuneet

Lukijankuva: vaurioitunut tomaatin lehdistöä. Lehdet voimakkaasti pitkittäis rullautuneet sekä osan muoto vääristynyt.

Lukijankuva: vaurioitunut tomaatti. Lehdet voimakkaasti pitkittäis rullautuneet sekä vääristymiä muodossa. 


Lukijankuva: vaurioitunut tomaatin lehti. Lehdet voimakkaasti pitkittäis rullautuneet.

Lukijankuva: vaurioitunut tomaatin latva. Lehdet voimakkaasti pitkittäis rullautuneet. Myöhemmin kasvanut varas vähemmän vaurioitunut. 

Lukijankuva: vaurioitunut tomaatin latva. Lehdet voimakkaasti pitkittäis rullautuneet.


Vaurioita lehdissä, mutta ei agressiivista pitkittäiskiertymää.

Lukijankuva: vaurioitunut tomaatin latva. Lehdet agressiivisesti pitkittäis rullautuneet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...